Dubbel- eller enkelgen för man?

Målsättningen med denna artikeln är att öka förståelsen för man-genens anlag och därigenom bidra till rasens, den lejonhuvade kaninens, fortsatta utveckling i Sverige.

Artikeln är skriven av mig, Linda, och får inte kopieras eller användas utan tillstånd.

Den lejonhuvade kaninen är inte lik någon annan ras. Vem har inte suckat ljudligt vid synen av en lejonhuvad kanin med sin praktiga man?!. En mer komplett & vackrare kanin får man leta efter!

Den lejonhvuade kaninens man är resultatet av en genetisk mutation. Den är dominant till skillnad från många andra genetiska mutationer hos kaniners olika pälstyper. Detta innebär att du redan hos den första generationen kan se dess effekt.

Gener kommer alltid i par. Därför kan den lejonhvuade kaninen ha två mangener, MM, en mangen, Mm eller ingen mangen alls, mm. Då mangenen är dominant räcker det att det endast finns en mangen för att kaninen ska få man.

Alla andra kaninraser som vi känner till har två enkla mm, vilket innebär att de inte har någon gen som ger dem man.

M=Man
m=Ingen man
MM=Kanin med dubbel mangen
Mm=Kanin med enkel mangen

Avelschema för mangener

Dubbel+Dubbel = 100% dubbel mangen
Enkel+Enkel = 50% enkel mangen, 25% dubbel, 25% ingen mangen
Dubbel+Enkel = 50% dubbel mangen, 50% enkel mangen
Dubbel+Ingen man =100% enkel mangen
Enkel+Ingen man = 50% enkel mangen, 50% ingen mangen

Kom ihåg att detta bara är på ett ungefär. Rasen är fortfarande för ny för att man ska kunna säga exakt vad resultatet blir. Det är det som gör det så spännande att jobba med en såpass ny ras som utvecklas hela tiden. Det är också en rejäl utmaning för oss som föder upp lejonhuvade kaniner att ta fram den perfekta lejonhuvade kaninen...

Enda sättet att se skillnad på en lejonhuvad kanin med dubbelgen för man (MM) eller en med enkelgen för man (Mm), är vid födseln och fram till att de är ca 9 dagar gamla. Därefter finns det liten eller ingen möjlighet alls att skilja dem åt.

Dubbel mangen

Kaninerna som har dubbel mangen är väldigt lätta att känna igen när de är nyfödda. De ser ganska lustiga ut då de helt saknar päls på båda sidorna bak nertill, på kinderna och bakom öronen. Tittar man på kaninungen uppifrån ser de kala partierna ut som ett stort v. De ser ut så i minst en vecka innan det börjar växa ut päls även där. På de kala fläckarna kommer det sen att växa fram en annan typ av päls än den som den lejonhuvade kaninen har på kroppen.

När de är ca tre månader gamla kommer de flesta att ha fått tjock och lång päls i kjolarna samt en relativt stor man. Vissa av dem har även tjock och lång päls över hela kroppen, i ansiktet, på benen och öronen. De kallas för teddy. En del av dem kommer att fälla den långa pälsen och bli en mycket fin lejonhuvad kanin, dock inte alla. Det finns de som behåller den långa pälsen och förblir vad vi kallar för ett "teddylejon". De är inte godkända för utställning.

Havanahonan till höger är ...... veckor gammal. Hon ser ut som en typisk lejonhuvad kanin med dubbel mangen, MM. Hon har rejäla kjolar på sidorna något som de enkelmanade vid den här åldern i regel saknar men dock inte alla.

Enkel mangen

De kaniner som har enkel mangen ser ut som en helt "vanlig" kaninunge som nyfödda. Det är nästan omöjligt att se skillnad på en Mm och en mm tills de är uppåt tre veckor gamla och manen börjar att växa ut.

Lejonhuvade kaniner som har enkel mangen (Mm) går att ställa ut som unga men tyvärr så förlorar många av dem sin man ju äldre de blir. När de väl har börjat att fälla av, fäller de i regel av all man. De behåller heller aldrig något av sin kjol. Det finns dock undantag.

Det verkar som om den enkelmanade lejonhuvade kaninen som har den tjockaste pälsen har den bästa chansen att behålla manen som vuxen. De har också en större variation i manen än de med dubbel mangen. Några har längre, tunnare manar medan andra har kortare manar som är något tjockare i pälsen.