Namn: Sagornas Chocholat (import från Holland)
E:
U:

Kön: Hane
Färg: Havana
Född: 2006-08-01
Poäng: 90.5 p
Stambokförd: R91

Far:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd: RBF
Uppfödare:

Farfar:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:
Farmor:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:
Mor:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd: RBF
Uppfödare:
Morfar:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:
Mormor:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare: