Rasstandard - Lejonhuvad kanin

Texten är hämtad ur Nordiska kaninstandard för Lejonhuvad kanin, före detta Löwen.

Rasen har troligen kommit fram under 1980-talet. De första djuren kom till Finland i slutet av 90-talet och i Sverige har den funnits i ganska många år. I England upprättades standardbeskrivning och där är den godkänd sedan den 1 mars 2002.

Viktskala

Allmänna bestämmelser sidan 32.

Ungdjur

För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 p.

Ålder i månader   Idealvikt i kg
4-5 månader 1,10-1,30 kg
5-7 månader 1,31-1,70 kg
max vikt 1,90 kg

Vuxen  
-1,10 kg 0 poäng
1,11-1,30 kg 4 poäng
1,31-1,70 kg 5 poäng
1,71-1,90 kg 4 poäng
1,91 och högre 0 poäng

Poängskala

Vikt 5
Rasprägel och presentation 10
Kroppsform 20
Pälsens täthet 10
Pälsens kvalitet 10
Man 20
Färg och teckning 20
Kondition och vård 5
Summa poäng 100

Rasprägel och presentation

Allmänna bestämmelser sidan 33.

Öron

Öronen är jämnt behårade, bäres styvt upprättstående och skall ha avrundad överkant. Öronlängden skall harmonisera med kroppsstorleken. Idealet är 6-7 cm.

Huvud

Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmonisera med kroppsstorleken. Hanens huvud är kraftigt med bred panna och nos. Käkarna är fylliga och nosprofilen lätt böjd. Honans huvud är smalare än hanens.

Hals

Kort, huvudet sitter tätt an på kroppen.

Hakpåse

Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett smalt hudveck. (Honor börj inte ha hakpåse). Vid bedödmning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Mindre avvikelser från rasprägeln, idealtypen. Smalt huvuvd och panna hos hanar och grovt huvud hos honor, spetsig nos och ojämn nosprofil. Huvud och öron som ej harmoniserar i storlek med kroppsstorleken. Tunna öron, dåligt avrundning, felaktig öronställning eller böjda öronspetsar. Antydan till hakpåse hos honor. Dålig presentation.

Diskvalificerande fel

Stora avvikelser från rasprägeln. Svaga (svajande) öron. Kraftiga hudveck på bröstet eller benen. Hakpåse. Öron längre än 8 cm.

Kroppsform

Allmänna bestämmelser sidan 38.

Bröst

Brett och fast.

Rygg

Bred med god muskelsansättning.

Rygglinje

Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.

Ben

Kraftiga och raka som åtskilda bär upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen sitter tätt intill kroppen. Kaninen skall stå på tassen. Bakbenen kraftiga och skall bäras parallellt med kroppen.

Lår

Muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.

Svans

Skall vara välutvecklad, rikt behårad och bäras an mot bakkroppen.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Mindre avvikelser från idealstorleken. Smalt bröst. Långsträckt kropp. Rygglinje som avviker från idealet. Framträdande skulderblad, långa framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen. Utåtvinklade bakben. Något sned svans.

Diskvalificerande fel

Total avvikelse från de förskrivna propotionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/björntramp på frambenen. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklad svans.

Päls

Allmänna bestämmelser sidan 46.

Lejonman

Ryggen, magen, nosen, öronen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är normalhårig. Kinderna, pannan, nacken och bröstet är långhårigt. Hos ungdjuren fortsätter långhårigheten från bröstet ner utmed nedre delen av sidorna och runt bakpartiet. Hårlängd inom de långhåriga partierna bör vara mellan 5-8 cm.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Vuxna djur med långt hår inom de partier där de skall vara normalhårade. Avbrott med kort hår i de långhåriga partierna. Om pälsen i de långhåriga partierna till största delen är kortare än 5 cm.

Diskvalificerande fel

Lejonmanen saknas. Om kaninen har övervägande långhår över hela kroppen. Örontofsar. Samtliga långhårsområden har en hårlängd mindre än 4 cm.

Färg

Allmänna bestämmelser sidan 52.

Rasen är godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärg. Dessutom vit rödögd (albino) och vit blåögd.

Ögonfärg: enligt respektive pälsfärg.     
Klofärg: enligt respektive pälsfärg.

Teckningar

Allmänna bestämmelser sidan 72.

Rasen är godkänd i samtliga i standarden godkända teckningar.

Kondition, vård och sundhet

Allmänna bestämmelser sidan 44.