Namn: Sagornas Hera
E: Coconut´s Cactusse
U: Sagornas Kahlua

Kön: Hona
Färg: Brun zobel siames
Född: 2006-01-04
Poäng: Ej utställd
Stambokförd: Nej
Uppfödare: Egen

Far: Coconut´s Caktusse
Färg: Blå zobel
Född : 2004-08-22
Poäng: Ej utställd
Stambokförd: Nej
Uppfödare: Kerstin Almerén

Farfar: Tao Taon Blue Fox
Färg: Blå
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare: Finland
Farmor: Coconut´s Tiffany
Färg: Blå
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare: Kerstin Almerén

Mor: Sagornas Kahlua
Färg: Madagascar
Född : 2005-04-17
Poäng: 92.5 p
Stambokförd: Nej
Uppfödare: Egen

Morfar: Spjutstorps Arne
Färg: Madagascar & white
Född :
Poäng: Ej utställd
Stambokförd: Nej
Uppfödare: Malin Fredling
Mormor: Teddytassens Alma
Färg: Viltsiames
Född : 2004-08-21
Poäng: Ej utställd
Stambokförd: Nej
Uppfödare: Sofie Nilsson