Namn: Sagornas Holly (import från Holland)
E:
U:

Kön: Hona
Färg: Svart/vit schecktecknad
Född: 2005-03-01
Poäng: Ej utställd
Stambokförd: Nej

Far:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:

Farfar:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:
Farmor:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:
Mor:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:
Morfar:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare:
Mormor:
Färg:
Född :
Poäng:
Stambokförd:
Uppfödare: